Reklam
Reklam
Reklam
Gizlilik politikası

Tanitici bi̇lgi̇ler

Livesport s.r.o. ("biz”, "bizim" veya "bizler") kullanıcılarının ("siz" veya "sizler") gizliliğine saygı göstermektedir. Kişisel verilerin işlenmesine dair bu bilgiler (“Bilgiler”), herhangi bir dildeki veya yerdeki web sitemiz (“Web Sitesi”) ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, açıkladığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Web Sitesini kullanmanız ve Web Sitesine kaydolmanız ile bağlantılı, doğrudan pazarlama ile bağlantılı ve HTTP çerezlerinin cihazınıza depolanması ile bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizi işlemekteyiz.

 1. Ki̇mli̇ği̇mi̇z ve i̇leti̇şi̇m bi̇lgi̇leri̇mi̇z

  1. Kişisel verilerinizin sorumlusu olarak biz, kayıtlı ofisi Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag, Çek Cumhuriyeti, adresinde bulunan ve şirket sicil numarası da 27433722, Prag Belediye Mahkemesinde tutulan ticaret siciline tescilli, C113331 işareti, olan Livesport s.r.o. adlı, sınırlı sorumluluğa sahip bir şirketiz.

  2. İletişim bilgilerimiz şu şekildedir: posta adresi Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prag, Çek Cumhuriyeti, e-posta adresi privacy@livesport.eu.

  3. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınızın kullanılması ile ilgili tüm konularda dpo@livesport.eu adresine e-posta göndererek iletişime geçebileceğiniz bir Veri Koruma Görevlisi atadık.

 2. WEB SİTESİ KULLANIMI VE KAYDINIZ İLE BAĞLANTILI İŞLEME

  1. Web Sitesini kullanılırken verilerin işlenmesinin özellikleri. Web Sitesini kullanırsanız Web Sitesini kullanmanız ile ilgili olan ve Web Sitesini kullandığınızda otomatik olarak elde edilen kayıtları (IP adresi, Coğrafi IP, işletim sistemi verileri, tarayıcınızın türü ve sürümü ve Web Sitesinin kullanıcı ayarları) ve bu bilgileri bize vermiş olmanız halinde yaşınızla ilgili bilgileri aşağıda belirtilen B ve C amaçları doğrultusunda işlemekteyiz.

  2. Kayıt ve Oturum Açma Verilerinin İşlenmesinin Özellikleri. Web Sitesini kullanırken bir hesap oluşturursanız veya diğer platformlarımız ya da ürünlerimizden daha önce oluşturulmuş bir hesabı kullanarak Web Sitesinde oturum açarsanız Web Sitemizi kullanırken aşağıdaki gibi kişisel verilerinizi, aşağıda yer alan A, B ve C amaçları doğrultusunda işlemekteyiz:

   1. e-posta dahil olmak üzere hesabınızı oluştururken bize vermiş olduğunuz iletişim bilgileri,

   2. kayıt için veya oturum açma sonrasında gerekli olması halinde yaş bilgileri,

   3. Web Sitesi özelliklerinin kullanımıyla ilgili veriler (ör. anket oyları veya favori takımlar),

   4. Web Sitesinin çalışmasını izlemek ve teknik arızaları bildirmek için bir anonimleştirilmiş tanımlayıcı, sizi korumak amacıyla yerleştirmiş olduğumuz diğer anonimleştirilmiş tanımlayıcılar ve bir üçüncü tarafta (örn. Facebook, Gmail, Apple) var olan hesabınız aracılığıyla Web Sitesine kaydolmayı ve oturum açmayı tercih etmeniz halinde ayrıca adınızı, fotoğrafınızı ve oturum açma nedeniyle ilgili izin verilen üçüncü tarafça temin edilen ve bu üçüncü tarafın oluşturmuş olduğu anonimleştirilmiş tanımlayıcı,

   5. varsa Web Sitesinde yapmış olduğunuz satın almalar ile ilgili veriler.

  3. İşleme amaçları. Kişisel verilerinizi, gerekli olduğu müddetçe, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

   • Amaç A: Kişisel verilerinizi işleme amacı, sizinle aramızdaki bir sözleşmeyi yerine getirmektir veya Web Sitesine kaydolmanız ya da oturum açmanızla bağlantılı olarak bu tür bir sözleşmeyi düzenlemeden önce gereken adımları atabilmemizdir.

   • Amaç B: Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesinin amacı, Web Sitesinin teknik olarak çalışmasını, yani Web Sitesinin fonksiyonlarını doğru ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini ve bildirilen teknik hataların sorunlarının tespit edilip giderilmesini ve müteakiben de Web Sitesinin optimizasyonunu (hataların gelecekte tekrarlamasının önlenmesini) sağlamaktır.

    Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirmemizin yanı sıra haklarınızın ve menfaatlerimizin korunmasındaki menfaatleri değerlendiren, gerekli oransallık testini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İşlemiş olduğumuz kişisel verilerin çoğunun başka amaçlar doğrultusunda da kullanıma sunulduğu, anonimleştirilmiş tanımlayıcılar kullandığımız, sorunların giderilmesinin aynı zamanda Web Sitesi kullanıcısının da menfaatine olduğu ve Web Sitesinin müteakiben optimizasyonunun Web Sitesinin tüm kullanıcılarının da menfaatine olduğu gerçeği göz önüne alındığında kişisel verilerinizin korunmasına yönelik menfaatlerinizin ya da temel hak ve özgürlüklerinizin, yukarıda belirtilen meşru menfaatlerimizden daha ağır basmadığı sonucuna varmış bulunmaktayız.

   • Amaç C: Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı, özellikle vergi, muhasebe ve reklam yönetmelikleri çerçevesinde olmak üzere yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmektir.

  4. Yasal dayanak. Her bir amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı şu şekildedir:

   1. amaç A için verilerin bu şekilde işlenmesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili korunmasına ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli ve (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği, Madde 6(1)(b) ve yürürlükten kalkan 95/46/EC sayılı Yönerge (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (“Yönetmelik”) çerçevesinde sizinle aramızdaki bir sözleşmeyi yerine getirmek veya bu tür bir sözleşmeyi düzenlemeden önce gereken adımları atabilmek için gerekli olmasından kaynaklanmaktadır.

   2. amaç B için Yönetmelik, Madde 6(1)(f) çerçevesindeki meşru hakkımız, Web Sitesinin teknik olarak çalışmasını güvence altına almaktır.

   3. amaç C içinse Yönetmelik, Madde 6(1)(c) çerçevesindeki yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmektir.

  5. Elde tutma süresi. Kişisel verileriniz

   • amaç A için sözleşmenizin sona ermesinden sonraki üç (3) yıllık bir süre boyunca,

   • amaç B için, bizde bir hesap oluşturmanız halinde sözleşme süresi boyunca veya bizde bir hesap oluşturmamanız halinde Web Sitesini kullanmanızdan sonra 1 ay boyunca ve

   • amaç C için genel olarak bağlayıcı nitelikteki mevzuat doğrultusundaki yasal yükümlülüklerimize uygun hareket etmek için gereken süre boyunca işlenecektir.

  6. Diğer lehtarlar. Tarafımıza barındırma ve yazılım geliştirme hizmeti veren kişiler dahil olmak üzere bizlere teknik faaliyetler sunan kişiler ve grubumuzdaki diğer şirketler (“grubumuz”), kişisel verilerinizin diğer alıcıları olabilir. Genel olarak bağlayıcı nitelikteki mevzuat çerçevesinde bu şekilde hareket etmemizin gerektiği hallede genel olarak bağlayıcı nitelikteki mevzuat çerçevesindeki kendi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ilgili resmi yetkililer de kişisel verilerinizin ilave alıcıları olabilir.

  7. Haklarınız. Yönetmelikte belirtilen koşullara tabi olarak ve belirtilen amaçlara bağlı olarak kişisel verilerinize erişim imkanını tarafınıza sunmamızı, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesini veya kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını ve kişisel verilerinizin taşınabilirliğini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu gibi bir talebe uygun hareket etmeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.

   1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin Yönetmeliği ihlal ettiğinden veya ihlal ediyor olduğundan şüphelenmeniz halinde bir düzenleyici kuruma, özellikle de ikamet ettiğiniz veya iş yerinizin olduğu veya Yönetmeliğin iddia edilen ihlalinin gerçekleştiği yerdeki AB Üye Ülkesindeki bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

   2. Herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin amaç B doğrultusunda işlenmesine itiraz hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin amaç B doğrultusunda işlenmesine itiraz etmeniz halinde bu işlemenin meşru sebeplerini kanıtlamadığımız sürece ki bu sebepler menfaatlerinizi veya hak ve özgürlüklerinizi geçersiz kılmaktadır, veya bu verilerin yasal hak talebinde bulunulması, sürdürülmesi veya savunulması için gerekli olduğu haller haricinde kişisel verilerinizi daha fazla işlemeyeceğiz.

   3. Kişisel verilerinizi tarafımıza sunmakla yükümlü değilsiniz. Ancak kişisel verilerinizin sunulması, amaç A için, yani sözleşmenin düzenlenmesi ve yerine getirilmesi için gerekli bir şart olup kişisel verileriniz sunulmadan sözleşme düzenlenmesi veya yerine getirilmesi mümkün değildir ve bu durum da Web Sitesinde yer alan ve sadece kayıtlı kullanıcıların kullanımına sunulan belirli özellikleri ve satın almaları kullanmanızı engelleyebilecektir. Kişisel verilerinizin Amaç C için kullanımı, Web Sitesinde yaptığınız satın almalar ile bağlantılı bir yasal şarttır.

 3. KAYITLI KULLANICILARA DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ OLARAK İŞLEME

  1. Verilerin işlenmesinin özellikleri. Web Sitesine kaydolursanız veya Web Sitesinde başka platformlarımızdan veya ürünlerimizden daha önce oluşturmuş olduğunuz (müşterimiz olarak) bir hesabı kullanarak oturum açarsanız genel olarak geçerli olan kanunlar doğrultusunda benzer nitelikteki hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınıza ticari iletişimler (pazarlama teklifleri) gönderebiliriz ve bu amaçla da:

   1. e-posta dahil olmak üzere hesabınızı oluştururken bize vermiş olduğunuz iletişim bilgileri,

   2. korunmanız için yerleştirmiş olduğumuz anonimleştirilmiş tanımlayıcıları ve, bir üçüncü tarafta (örn. Facebook, Gmail, Apple) var olan hesabınız aracılığıyla Web Sitesine kaydolmayı ve oturum açmayı tercih etmeniz halinde izin verilen bu üçüncü tarafça oturum açma için temin edilen ve bu üçüncü tarafın oluşturmuş olduğu anonimleştirilmiş tanımlayıcıyı işleyebiliriz,

   Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi onayınıza dayanmamaktadır ancak herhangi bir zamanda bu işlemeye itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

  2. İşleme amacı. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı, müşterimiz olarak size genel olarak bağlayıcı nitelikteki yasal mevzuat doğrultusunda ticari iletişimler göndermektir.

  3. Yasal dayanak. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal esası, bu işlemenin Yönetmelik, Madde 6(1)(f) çerçevesindeki meşru menfaatlerimizin amaçları açısından gerekli olmasıdır.

  4. Meşru menfaatlerimiz. Meşru menfaatimiz, müşterimiz (kullanıcımız) olduğunuz ve tarafınıza, kişisel verilerinizi toplarken ticari iletişimler göndermek için elektronik iletişim bilgilerinizin kullanılmamasını tercih etme konusunda tarafınıza açık, bariz, ücretsiz ve basit bir fırsat sunmuş olduğumuz gerçeğine dayanmaktadır.

   1. Ticari iletişimleri gönderirken genel olarak bağlayıcı nitelikteki yasal mevzuata uygun hareket etmekteyiz.

   2. Yönetmeliğin 47. maddesinin giriş bölümünde, diğer hususların yanı sıra, “kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesi, meşru menfaat için gerçekleştirilen veri işleme olarak görülebilir” ifadesine yer verilmektedir.

   3. Kişisel verilerinizin tarafınıza ticari iletişimler gönderilmesi amacıyla işlenmesinin yasalara uygun olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme gerçekleştirmemizin yanı sıra haklarınızın ve menfaatlerimizin korunmasındaki menfaatleri dengeleyen, gerekli oransallık testini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ticari iletişimlerin gönderilmesine ilişkin genel olarak bağlayıcı nitelikteki mevzuatta belirtilen ön koşulların önceden yerine getirilmesi bağlamında ve ayrıca daha fazla ticari iletişimde bulunulmasını herhangi bir zamanda reddedebileceğiniz gerçeği göz önüne alındığında menfaatlerinizin veya gönüllü olarak vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin korunmasına yönelik temel hak ve özgürlüklerinizin, ticari iletişimlerin gönderilmesindeki meşru menfaatlerimize daha ağır basmadığı sonucuna varmış bulunmaktayız.

   4. Yukarıdaki bilgiler ışığında ve kişisel verilerinizin, ticari iletişimlerin gönderilmesi amacıyla işlenebileceğini makul ölçüler çerçevesinde bekleyebileceğiniz gerçeği göz önüne alındığında, meşru menfaatimizin kişisel verilerinizin ticari iletişimler gönderilmesi amacıyla işlenmesinin yasal esası olduğunu değerlendirmekteyiz.

  5. Elde tutma süresi. Kişisel verileriniz, sözleşmenizin sona ermesinden itibaren üç (3) yıllık bir süre boyunca tarafımızca işlenecektir ancak kişisel verilerinizin silinmesi hakkınızın kullanılması dahil olmak üzere tarafımızca ticari iletişim gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz veya benzer bir başka talep bulunmanız halinde artık kişisel verileriniz işlenmeyecektir.

  6. Diğer alıcılar. Talimatlarımız doğrultusunda bize pazarlama hizmeti veren kişiler, web sitemizi veya mobil uygulamalarımızı işleten kişiler (veri işleyiciler) ve grubumuzdaki diğer kişiler kişisel verilerinizin diğer alıcılarıdır.

  7. Haklarınız. Yönetmelik şartlarına tabi olarak kişisel verilerinize erişim imkanını tarafınıza sunmamızı, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesini veya kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

   1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin Yönetmeliği ihlal ettiğinden veya ihlal ediyor olduğundan şüphelenmeniz halinde bir düzenleyici kuruma, özellikle de ikamet ettiğiniz veya iş yerinizin olduğu veya Yönetmeliğin iddia edilen ihlalinin gerçekleştiği yerdeki AB Üye Ülkesindeki bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

   2. Kişisel verilerinizin, profil çıkartmanın doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu hallerde profil çıkartma dahil olmak üzere doğrudan pazarlama amaçları ile işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçları ile işlenmesine itiraz etmeniz halinde kişisel verileriniz artık bu amaçlar doğrultusunda işlenmeyecektir.

 4. DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ OLARAK İŞLEME (ONAYINIZ İLE)

  1. Verilerin işlenmesinin özellikleri. Onayınız ile

   1. e-posta dahil olmak üzere hesabınızı oluştururken bize vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizi,

   2. tarafımıza vermeniz halinde yaş bilgilerinizi,

   3. korunmanız için yerleştirmiş olduğumuz anonimleştirilmiş tanımlayıcıları ve, bir üçüncü tarafta (örn. Facebook, Gmail, Apple) var olan hesabınız aracılığıyla Web Sitesine kaydolmayı ve oturum açmayı tercih etmeniz halinde izin verilen bu üçüncü tarafça oturum açma için temin edilen ve oluşturulan anonimleştirilmiş tanımlayıcıyı,

   4. Web Sitesini kullanımınız ile ilgili verileri (örn. IP adresi ve Coğrafi IP) ve Web Sitemizi kullanmanız ile otomatik olarak toplanan, cihazınızla ilgili verileri (örn. işletim sistemi, tarayıcı ve tarayıcı sürümünü;

   bizi, grubumuzu veya üçüncü şahısları tanıtan ticari iletişimlerin (pazarlama teklifleri) gönderilmesi amacıyla veya tarafınıza yönelik diğer pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlemekteyiz. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi açık onayınıza dayanmaktadır ve bu onayınızı herhangi bir zamanda geri alma hakkınız bulunmaktadır.

  2. İşleme Amacı. Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı, tarafınıza ticari iletişimler göndermek ve tarafınıza yönelik diğer pazarlama faaliyetlerini yürütmektir.

  3. Yasal Dayanak. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanak, tarafımıza Yönetmelik, Madde 6(1)(a) çerçevesinde vermiş olduğunuz onayınızdır.

  4. Elde Tutma Süresi. Kişisel verilerinizi, verilerin işlenmesine yönelik onayınızı teslim almamızdan itibaren dört (4) yıllık bir süre boyunca işleyeceğiz (elde tutacağız) ve kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine verdiğiniz onayı geri almanız halinde verilerin işlenmesi sonlandırılacaktır.

  5. Diğer Alıcılar. Tarafımıza pazarlama ve reklam hizmeti veren kişiler, özellikle de burada listelenen kurumların yanı sıra web sitemizi veya mobil uygulamamızı çalıştıran kişiler ve grubumuzdaki diğer şirketler (veri işleyiciler) ve Facebook, Twitter, LinkedIn gibi çok geniş ölçekte kullanılan sosyal ağlar (veri sorumlusu veya duruma göre ortak veri sorumlusu olarak), kişisel verilerinizin ilave alıcısıdır.

  6. Haklarınız. Yönetmelikte belirtilen koşullara tabi olarak kişisel verilerinize erişim imkanını tarafınıza sunmamızı, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesini veya kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını ve kişisel verilerinizin taşınabilirliğini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

   1. Tarafımıza vermiş olduğunuz ve kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olan onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Bu durum, onayınızı bu şekilde geri çekmeden önce kişisel verilerinizi işlememizin yasalara uygunluğunu etkilememektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik onayınızı, tarafınıza gönderdiğimiz herhangi bir ticari iletişimde verilen bağlantıya tıklayarak veya iletişim e-posta adresimize (bkz. bu Bilgilerde yer alan Madde 1.2) bir e-posta mesajı göndererek geri çekebilirsiniz.

   2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin Yönetmeliği ihlal ettiğinden veya ihlal ediyor olduğundan şüphelenmeniz halinde bir düzenleyici kuruma, özellikle de ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerdeki AB Üye Ülkesindeki bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

   3. Kişisel verileri verme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Kişisel verilerinizin verilmesi yasal veya sözleşmesel bir şart olmadığı gibi bir sözleşme düzenlenmesi için gerekli bir şart da değildir.

 5. HTTP ÇEREZLERİNİN CİHAZINIZA YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEME

  1. Verilerin işlenmesinin özellikleri. Web Sitesinde bulunan çerez çubuğu (“Çubuk”) aracılığıyla kişisel verilerinizi http çerezlerinin cihazınızda saklanması ile bağlantılı olarak işlenmesine onayınızı verebilirsiniz.

   Yer: Prag Tarih: 09.10.2023 Livesport s.r.o.

  2. İşleme amacı. Kişisel verilerin işlenmesi amaçları, saklanan çerezlerin niteliğine bağlı olarak değişmektedir ve Çubuk içinde ya da tarafımızca yayınlanan bir başka dokümanda daha ayrıntılı bilgiler tedarik edilecektir.

  3. Yasal dayanak. Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik yasal esas, tarafımıza Yönetmelik, Madde 6(1)(a) çerçevesinde vermiş olduğunuz onayınızdır.

  4. Elde Tutma Süresi. Bireysel çerezlerin saklanması ile ilgili kişisel verilerin elde tutulma süresi, saklanan çerezlerin niteliğine bağlı olarak değişmektedir ve Çubuk içinde ya da tarafımızca yayınlanan bir başka dokümanda daha ayrıntılı bilgiler tedarik edilecektir.

  5. Diğer alıcılar. Kişisel verilerin alıcılarının kategorileri, saklanan çerezlerin niteliğine bağlı olarak değişmektedir ve Çubuk içinde ya da tarafımızca yayınlanan bir başka dokümanda daha ayrıntılı bilgiler tedarik edilecektir.

  6. Haklarınız. Yönetmelikte belirtilen koşullara tabi olarak kişisel verilerinize erişim imkanını tarafınıza sunmamızı, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesini veya kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını ve kişisel verilerinizin taşınabilirliğini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

   1. Tarafımıza vermiş olduğunuz ve kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olan onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Bu durum, onayınızı bu şekilde geri çekmeden önce kişisel verilerinizi işlememizin yasalara uygunluğunu etkilememektedir. Onayınızı Web Sitesi aracılığıyla geri çekebilirsiniz.

   2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin Yönetmeliği ihlal ettiğinden veya ihlal ediyor olduğundan şüphelenmeniz halinde bir düzenleyici kuruma, özellikle de ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen Yönetmelik ihlalinin gerçekleştiği yerdeki AB Üye Ülkesindeki bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

   3. Kişisel verileri tarafımıza sunmakla yükümlü değilsiniz. Kişisel verilerinizin verilmesi yasal veya sözleşmesel bir şart olmadığı gibi bir sözleşme düzenlenmesi için gerekli bir şart da değildir.

 6. BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

  1. Kişisel verilerinizi genel olarak bağlayıcı nitelikteki yönetmelikler doğrultusunda korumak için idari, teknik ve gerçekçi güvenlik önlemleri kullanmaktayız.

 7. DİĞER BİLGİLER

  1. Otomatik karar alma. Yönetmelik, Madde 22’de belirtilen otomatik bireysel karar alma sürecini yürütmemekteyiz.

  2. Üçüncü şahısların faaliyetleri. Kişisel veya hassas bilgilerinizi açıkladığınız üçüncü şahısların eylemlerinden biz sorumlu değiliz ve üçüncü şahıs tekliflerinin gönderilmesini yönlendirme veya kontrol etme yetkimiz bulunmamaktadır. Üçüncü şahıslardan artık herhangi bir yazışma, e-posta veya bir başka iletişim almak istemiyorsanız lütfen doğrudan ilgili üçüncü şahıs ile iletişime geçin.

 8. KİŞİSEL VERİLERİN AB DIŞINA AKTARILMASI

  1. Kişisel verilerinizi amaçlı bir şekilde bir üçüncü ülkeye (AB dışı ülke) veya uluslararası kuruluşa aktarmayı amaçlamamaktayız ancak yukarıda belirtilen kişisel verilerin diğer alıcıları gibi iş ortaklarımızdan bazıları, AB dışı ülkelerde yer alıyor olabilir veya verileri, AB dışındaki sunucularda saklıyor olabilir. Bu gibi hallerde, Avrupa Komisyonu’nun AB kanunlarına benzer yeterlikteki kanunlara sahip olduklarına dair henüz bir karar vermediği ülkeler dahil olmak üzere Yönetmelik çerçevesinde “verilerinizin üçüncü ülkelere (AB dışındaki bir ülke) aktarılması” durumu gerçekleşebilir. Bu gibi hallerde kişisel verilerinizin hem standart veri koruma şartlarımız doğrultusunda hem de Yönetmelik, Madde 46’da belirtilen ve burada yer alan uygun önlemler ile işlenmesini ve korunmasını sağlayacağız.

 9. DEĞİŞİKLİKLER VE TADİLATLAR

  1. Bu Bilgilerdeki her tür değişiklik konusunda sizi bilgilendireceğiz.

  2. Haklarınız konusunda bilgi sahibi olduğunuzdan emin olmak için bu Bilgileri düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.