Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gebruiksvoorwaarden
 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

  1. Identiteit van de partijen. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beheersen de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen Livesport s.r.o., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met plaats van vestiging te Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Tsjechië, persoons identificatienummer 274 33 722, geregistreerd in het handelsregister van de gemeentelijke rechtbank in Praag onder dossiernummer C 113331 (“wij”, “ons” of “onze”) en individuele derden (“Gebruiker”, “jou” of “jouw”) wanneer dezen onze website (de “Site”) gebruiken.

  2. Toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden. Als je een niet-geregistreerde Gebruiker van de Site bent, dan zijn slechts de bepalingen over de aard en het gebruik van de Site, in het bijzonder clausules 1, 2 en 10 van deze Gebruiksvoorwaarden, op jou van toepassing. Voor geregistreerde Gebruikers zullen deze Gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing zijn, en we moedigen je aan om je ermee vertrouwd te maken, in het bijzonder met clausules 3 tot 12 ervan, die de dienstverleningsovereenkomst tussen de geregistreerde Gebruiker en ons uitmaken.

 2. CONTENT VAN DE SITE

  1. Aard van de dienst. De Site bevat actuele informatie over sportevenementen, in het bijzonder realtime sportuitslagen, einduitslagen, wedstrijden, opstellingen en andere sportstatistieken en sportcontent. Resultaten en andere statistische informatie die op de Site worden weergegeven zijn gebaseerd op informatie die wordt verstrekt door andere onafhankelijke bronnen (van derden), interne inspanningen, of andere officiële applicaties. Hoewel we onze uiterste best doen om de content regelmatig bij te werken en de resultaten en/of andere informatie die op de Site worden weergegeven te controleren, doen we geen beloftes over en verstrekken we geen garanties voor de Site, en we moedigen je aan om de informatie die op de Site wordt verzameld grondig te controleren met behulp van de oorspronkelijke en ook andere bronnen. Het gebruik van en vertrouwen op de resultaten en andere informatie die wordt weergegeven op de Site is uitsluitend op jouw verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de regio, taal, of andere omstandigheden die de doelmarkt en -groep van de Site beïnvloeden, zou de Site ook sportverslaggeving kunnen aanbieden die bestaat uit content van ons of van derden.

  2. Gebruik van de Site op eigen risico. We bieden de Site, en alle berichten en informatie die erop worden bewaard en gepresenteerd, aan met redelijke vaardigheid en zorg, en wezenlijk op de manier die omschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden. Maar jouw toegang tot de Site, gebruik van de Site, het downloaden van enige software die is gerelateerd aan de Site, en gebruik van enige informatie die we zouden kunnen aanbieden in verband met de Site, hangt uitsluitend af van jouw keuze en beoordeling, is op jouw risico en uitsluitend voor jouw persoonlijke gebruik. Je mag de Site niet gebruiken voor enig commercieel doeleinde.

  3. Registratie en Betaalde Content. We vereisen registratie voor toegang tot bepaalde gedeeltes of functies van de Site (Artikel 3 van de Gebruiksvoorwaarden). Registratie zou ervan afhankelijk kunnen zijn dat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Zonder registratie ben je misschien niet in staat om alle content te zien en de functionaliteit van de Site zou beperkt kunnen zijn. Bovendien zou de beschikbaarheid van bepaalde functies of content afhankelijk kunnen zijn van de betaling van een vergoeding.

  4. Content van derden. De site bevat content van derden die is verkregen van externe applicaties en bronnen waar we niet verantwoordelijk voor zijn. Alle content die beschikbaar is via de Site wordt niet gehost op onze servers en wordt niet door ons gecreëerd of geüpload naar de hosting server, waar deze content zich bevindt. Content van derden wordt gewoonlijk gemarkeerd met een passend logo, icoon, of andere identificator van de derde. We sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke content, de beschikbaarheid ervan, of de informatie die het bevat, uit.

  5. Weergave van advertenties. Je stemt ermee in dat advertenties, inclusief advertenties van derden, via de dienst zouden kunnen worden getoond

  6. Relatie tot gokken. Gebruik van de Site is geheel op jouw eigen risico. De Site is niet een gaming-app of een gok-app. We verstrekken geen (gok-)spelletjes, en dus bewaren of controleren we jouw financiële of andere middelen niet en nemen we niet deel aan gok-transacties. De winstkansen die op de Site worden weergegeven worden getoond voor het doel van nieuwsweergave. Geen enkel bericht of informatie gepubliceerd op de Site is een aanbeveling om aan een spel deel te nemen of om een gokje te wagen, noch maakt het een wettelijk, fiscaal, of vergelijkbaar advies uit in verband met gamen of gokken.

  7. Plaatselijke wetgeving. We raden je aan om de toepasselijke wetten van het land waar je tijdelijk of permanent woonachtig bent, verblijft en/of een staatsburger van bent, na te leven.

  8. Rechten op content. Teksten, foto's, grafisch werk en andere elementen die zijn opgenomen op de Site zouden individueel en/of als geheel beschermd kunnen zijn door auteursrecht (gemeenschappelijk de "Auteursrechtelijk Beschermde Werken" genoemd). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met ons of met de eigenaren van de Auteursrechtelijk Beschermde Werken, indien het content van derden betreft, mag redelijk gebruik van Auteursrechtelijk Beschermde Werken slechts plaatsvinden voor zover en op de manier bepaald door de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder is gebruik van Auteursrechtelijk Beschermde Werken niet toegestaan in de vorm van de reproductie (kopiëren) voor direct of indirect economisch gewin, dan wel hun gebruik in de vorm van de verspreiding, verhuur, vertoning, of doorgifte aan het publiek (inclusief communicatie aan het publiek via het internet) zonder onze expliciete toestemming.

  9. Database bescherming. De inhoud van de database die is opgenomen op de Site ("Database Content") wordt beschermd door een bijzonder recht van de aanbieder van de database. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met ons, mag Database Content alleen rechtmatig worden gebruikt voor zover en op de manier bepaald door de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder is extractie (kopiëren) of benutting (het beschikbaar maken voor het publiek) van Database Content dan wel van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel ervan niet toegestaan zonder onze expliciete toestemming.

  10. Ongeautoriseerde tussenkomst. Je mag geen mechanisme, werktuig, software of proces gebruiken dat de werking van onze faciliteiten, de veiligheid van het internet of van andere internetgebruikers negatief heeft beïnvloed of zou kunnen beïnvloeden. Je mag niet de server waarop de Site wordt gehost belasten met geautomatiseerde aanvragen, noch mag je een derde bij dergelijke activiteiten assisteren. Je mag de website op geen enkele manier aanpassen, demonteren, decompilen, of reverse-engineeren, tenzij anders wordt bepaald door algemeen bindende wettelijke regelgeving. Bovendien mag je de content van de website niet gebruiken door deze te embedden, verzamelen, scrapen, of te recreëren zonder onze uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders is bepaald door algemeen bindende wettelijke regelgeving.

  11. Inbreuk op auteursrecht en handelsmerken. Inbreuk door jou op auteursrechten, handelsmerkrechten, of inbreuk op de speciale rechten van de aanbieder van de database zou kunnen leiden tot burgerlijke, bestuurlijke, of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 3. AFSLUITING VAN EEN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

  1. Dien een voorstel in. U kunt een voorstel indienen om een serviceovereenkomst aan te gaan door op de knop "doorgaan via e-mail" te klikken, de informatie op het registratieformulier op de site in te vullen en deze informatie aan ons te verstrekken (het "Registratieverzoek"). U garandeert dat de informatie in het Registratieverzoek correct is voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden.

  2. Acceptatie voorstel. Bij ontvangst van een Registratieverzoek sturen we naar het e-mailadres dat is verschaft in het Registratieverzoek ("Gebruikersadres") de informatie die nodig is om de account van de Gebruiker te activeren of om je toe te staan de dienst te gebruiken ("Acceptatie"). Door aflevering van de Acceptatie aan jou wordt de dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

  3. Gebruik van registratie bij derden. Als je een bestaande registratie bij een derde (bijvoorbeeld registratie bij een sociaal netwerk) gebruikt, kan je ons een voorstel sturen voor de afsluiting van een dienstverleningsovereenkomst door te klikken op de betreffende knop met het logo, handelsmerk, of de naam van de dienst van de derde. Na de aflevering van het voorstel voor het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst conform de voorgaande zin bij ons, zal het je worden toegestaan om de dienst te gebruiken. Door het je toe te staan de dienst te gebruiken, wordt de dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

  4. Toestemming voor het verlenen van de dienst. Je stemt ermee in dat we de verlening van de dienst mogen beginnen krachtens de dienstverleningsovereenkomst onmiddellijk bij afsluiten, zelf voordat de wettelijke bedenktermijn voor terugtrekking uit de dienstverleningsovereenkomst is verstreken.

  5. Kosten van communicatiemiddelen. Je stemt in met het gebruik van middelen voor communicatie op afstand bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst. Kosten die je maakt bij het gebruik van middelen voor communicatie op afstand in verband met het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst (bijvoorbeeld de kosten van een internetaansluiting) zullen voor jouw rekening zijn en zullen niet afwijken van het basistarief voor het gebruik van het communicatiemiddel.

 4. INHOUD VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

  1. Onderwerp van het contract. Krachtens de dienstverleningsovereenkomst zullen we je toestaan om de dienst via de Site te gebruiken, inclusief de content en functies die afhankelijk zijn van registratie. Bovendien kan de beschikbaarheid van bepaalde functies of content onderhevig zijn aan de betaling van een vergoeding, het bereiken van een zekere leeftijd, een stabiele internetverbinding, dan wel de versie van het besturingssysteem van je apparaat die we ondersteunen.

  2. Inhoud van het contract. De Gebruiksvoorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst.

  3. Taal van het contract. De dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten in de Nederlandse taal.

 5. Gebruikersaccount

  1. Accountbescherming. De toegang tot de Gebruikersaccount wordt beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Je stemt ermee in dat je inloggegevens ook gebruikt mogen worden om in te loggen op andere platforms die door ons worden beheerd of door enig andere persoon die met ons verbonden is. Je bent verplicht om vertrouwelijkheid te betrachten m.b.t. de informatie die nodig is om toegang tot je Gebruikersaccount te krijgen en je erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op deze verplichting door jou.

  2. Voorbehoud van rechten. We mogen voorkomen dat jij je Gebruikersaccount gebruikt, in het bijzonder als je inbreuk maakt op de verplichtingen onder de dienstverleningsovereenkomst (inclusief deze Gebruiksvoorwaarden).

 6. Servicevoorwaarden

  1. Onmogelijkheid om de dienst te verlenen. We zouden mogelijk de dienst niet kunnen verlenen als dit wordt verhinderd door moeilijkheden bij jou of bij iemand anders. In het bijzonder zullen we de dienst niet verlenen in het geval van stroomuitval, de uitval van datanetwerken, andere storingen die door derden worden veroorzaakt, of overmacht.

  2. Service-uitval. Service-uitval, tijdelijke beperkingen, onderbrekingen, of verslechtering van de dienst kan voorvallen gedurende de verlening van de dienst. Informatie die door jou wordt opgeslagen binnen de service wordt mogelijk door ons niet geback-upt en kan beschadigd raken of anderszins van slechtere kwaliteit worden.

  3. Beperking kwaliteit van de dienst. Voor zover toegestaan door de wet, zullen we niet aansprakelijk zijn voor (i) enige storing van de computerprogramma's in verband met de Site, (ii) bugs of virussen die in het verlies van gegevens resulteren, (iii) enige andere schade aan je computerapparatuur, mobiele telefoon of mobiele apparaat, of software, (iv) fouten (inclusief fouten in input, gepresenteerde gegevens en resultaten), en (v) enige pogingen door jou om de Site te gebruiken met methodes, middelen, of op manieren die door ons niet zijn bedoeld. We behouden ons het recht voor om de Site op te schorten, aan te passen, te verwijderen en/of aan te vullen naar onze uitsluitende beoordeling en voor zover toegestaan door de wet, zowel als het recht om jouw gebruik van de Site van tijd tot tijd te schorsen. We zullen niet aansprakelijk zijn voor zulke handelingen.

  4. Fouten. Je stemt ermee in ons op de hoogte te stellen zodra je fouten opmerkt m.b.t. je account op de Site of enige informatie die op de Site wordt gepresenteerd (inclusief, maar niet uitsluitend, enige verkeerde berekening, verkeerde voorstelling van zaken, incorrecte kosten, vergoedingen, tarieven, bonussen, of uitbetalingen, dan wel enige valutaverrekening, waar van toepassing).

  5. Beperking van aansprakelijkheid. Wij (inclusief onze functionarissen, bestuurders, agenten en werknemers) en onze gelieerde partijen zullen niet aansprakelijk zijn t.o.v. jou in contractuele zin, voor onrechtmatige handelingen (inclusief nalatigheid) dan wel anderszins voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve dan wel exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van gegevens, winst, inkomsten, zaken, mogelijkheden, goodwill, reputatie of het onderbreken van zaken, noch voor enige verliezen die op het moment door ons niet zijn te voorzien die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomst of jouw gebruik van de Site.

  6. Vrijwaring. De informatie op de Site wordt verschaft in de toestand waarin deze verkeert en je stemt ermee in ons te vrijwaren voor enige aansprakelijkheid met betrekking tot de Site en de informatie op deze Site. Ondanks de bepalingen van clausule 6.5 hierboven is onze aansprakelijkheid beperkt voor zover dit maximaal is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.

 7. Gebruik van de dienst

  1. Personaliseren van content. Je hebt het recht de content van de dienst te personaliseren op basis van je eigen voorkeuren, maar slechts binnen de instellingen die door de dienst zelf worden aangeboden.

  2. Ongewenste reclame. De vereisten van gegevensbescherming, informatie- en cybersecurity en het vermijden van fraude in overweging nemende, is het je uitdrukkelijk verboden enige informatie te plaatsen of om contact op te nemen met onze klanten om aanbiedingen, producten, of faciliteiten aan te bieden of te promoten op de Site.

  3. Anti-fraude en anti-pesterij beleid. We hebben een zerotolerance beleid ten opzichte van ongepast en frauduleuze activiteiten binnen de Site. Indien wordt vastgesteld, naar onze exclusieve beoordeling, dat je hebt geprobeerd om ons en/of enige andere gebruiker van de Site op een of andere manier op te lichten, dan behouden we ons het recht voor om jouw account te schorsen en/of te sluiten en/of om je de toegang tot de Site te ontzeggen voor een bepaalde of onbepaalde tijd. We zullen niet aansprakelijk zijn voor dergelijke handelingen voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 8. ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

  1. Afhandelen van klachten. Consumentenklachten worden door ons afgehandeld via een elektronisch adres bij ons contactadres (zie clausule 12.6). We zullen informatie over de afhandeling van je klacht naar het Gebruikersadres sturen.

  2. Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Een bevoegde instantie voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomst kan worden gevonden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Het online geschillenbeslechtingsplatform op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen op te lossen tussen jou en ons onder de dienstverleningsovereenkomst.

  3. Contactpunt voor consumenten. Een contactpunt onder Verordening (EU) Nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over geschillenbeslechting voor consumentengeschillen dat Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening over online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen) amendeert, kan worden gevonden op https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Bevoegdheid om zaken te doen. We zijn bevoegd om zaken te doen onder Tsjechische handelslicentie. Controle over onze activiteiten zal worden uitgeoefend door de bevoegde Tsjechische instanties binnen hun bevoegdheid. Toezicht op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming wordt uitgeoefend door de toezichthoudende instantie in de EU lidstaat van je gewoonlijke plaats van verblijf, waar je werkt of waar de beweerde inbreuk plaatsvindt.

  5. Klachten over onvolkomenheden. De rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot onze aansprakelijkheid voor onvolkomenheden in de diensten zullen worden beheerst door de betreffende algemeen toepasselijke wet. Je kan je rechten die voortvloeien uit onze aansprakelijkheid voor onvolkomenheden in de diensten uitoefenen door met ons contact op te nemen bij onze plaats van vestiging of via e-mail naar het contactadres (zie clausule 12.6).

  6. Communicatie tussen partijen. Tenzij anders overeengekomen moet alle correspondentie die gerelateerd is aan de dienstverleningsovereenkomst worden afgeleverd bij de andere partij in de vorm van tekst via elektronische post. Kennisgeving aan jou zal ook worden gedaan via elektronische post naar het Gebruikersadres.

 9. Gegevensbescherming

  1. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens. We voldoen aan onze informatieverplichting in de zin van artikel 13 van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van zulke gegevens, en ter intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Avg”) door middel van een speciaal document aangeduid als 'Informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens' (“Privacyverklaring”).

  2. Deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden gelezen en uitgelegd in samenhang met onze Privacyverklaring, beschikbaar hier.

 10. Cookies

  1. Cookie toestemmingstool. Aan het verkrijgen van je toestemming en het verschaffen van informatie aan jou in verband met het gebruik van cookies binnen de Site wordt voldaan via een speciale tool die wordt beheerd door een derde.

 11. Duur van de dienstverleningsovereenkomst

  1. Herroeping van het contract. Tenzij het een geval betreft waarin het contract niet kan worden herroepen, heb jij, als consument, het recht om je terug te trekken uit de dienstverleningsovereenkomst binnen veertien (14) dagen na afsluiten. Voor een dergelijke herroeping mag je het modelformulier gebruiken dat door ons is verstrekt.

  2. Geldigheid van het contract. De dienstverleningsovereenkomst zal ingaan bij uitvoering. De dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde tijd.

  3. Beëindiging van het contract. Je mag de dienstverleningsovereenkomst te allen tijde de facto beëindigen door de Gebruikersaccount te wissen. Je mag de dienstverleningsovereenkomst tevens beëindigen door ons te verzoeken om je persoonsgegevens te wissen conform de AVG.

  4. Beëindiging van het contract door ons. In het geval dat je enige van je verplichtingen onder de dienstverleningsovereenkomst (inclusief deze Gebruiksvoorwaarden) dan wel onder algemeen bindende wettelijke regelgeving dan wel in andere gevallen schendt, mogen we de dienstverleningsovereenkomst beëindigen. Beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst krachtens deze clausule gaat in bij aflevering via elektronische post bij het Gebruikersadres. Tenzij anders overeengekomen, zal de dienstverleningsovereenkomst tot een einde komen zodra deze beëindiging van kracht wordt.

 12. Slotbepalingen

  1. Toepasselijk recht. De relatie die tot stand komt door de dienstverleningsovereenkomst zal worden beheerst door Tsjechische wetgeving. De rechtskeuze onder de voorgaande zin ontneemt jou niet de bescherming die wordt verschaft door de bepalingen van de rechtsorde waarvan niet contractueel kan worden afgeweken, en die voor het overige van toepassing zouden zijn in de afwezigheid van een rechtskeuze onder de bepalingen van artikel 6(1) van Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 op de wet die van toepassing is op de contractuele verplichtingen (Rome I).

  2. Jurisdictie van rechtbanken. We zijn de rechtsmacht van en zittingsplaats van de Tsjechische Republiek overeen gekomen.

  3. Enkelzijdige aanpassing Gebruiksvoorwaarden. Wij mogen enkelzijdig deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en waar we dergelijke veranderingen als gebaseerd op geldige en gerechtvaardigde gronden beschouwen. Je zal op de hoogte worden gesteld van een wijziging via een e-mail die wordt afgeleverd aan het Gebruikersadres dan wel via een dialoogvenster op de Site. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht worden op de datum die is aangegeven in de e-mail of in het dialoogvenster op de Site, maar in geen geval eerder dan dertig (30) dagen nadat je van een dergelijke verandering op de hoogte bent gesteld. Je mag de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden weigeren voordat ze ingaan en, in dat geval, de dienstverleningsovereenkomst beëindigen. Dit is onverminderd de bepalingen van clausule 12.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

  4. Toestemming om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door in te stemmen met de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden, zullen de voorgaande Gebruiksvoorwaarden ophouden van kracht te zijn, en de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden zal een onlosmakelijk onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst uitmaken. Onverminderd Artikel 12.3 van de Gebruiksvoorwaarden, mogen aanpassingen aan de Gebruiksvoorwaarden ook worden toegepast door middel van jouw uitdrukkelijke bevestiging (toestemming). Door jouw uitdrukkelijke toestemming te verlenen voor de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden, wordt de nieuwe versie een onlosmakelijk onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst vanaf de toepasselijke datum. De uitdrukkelijke toestemming kan worden verleend via een dialoogvenster op de Site of op een andere passende wijze.

  5. Toegankelijkheid van het contract. De dienstverleningsovereenkomst, inclusief de Gebruiksvoorwaarden, worden door ons in elektronische vorm gearchiveerd en zijn niet publiekelijk toegankelijk.

  6. Onze contactgegevens. Onze contactgegevens zijn de volgende: afleveringsadres Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Tsjechië, e-mailadres info@livesport.eu.

  7. Contractovername. Je stemt ermee in dat we de rechten en verplichtingen onder de dienstverleningsovereenkomst geheel of gedeeltelijk mogen overdragen aan een derde.

Te Praag op 01.04.2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Appendix Nr. 1 bij de Gebruiksvoorwaarden - Herroepingsformulier Consumenten

Vul alsjeblieft dit formulier in en stuur het aan ons terug binnen de wettelijke termijn als je je wilt terugtrekken uit het contract.

Geadresseerde (exploitant):

Livesport s.r.o.,

Bucharova 2928/14a, Aspira Business Centre, Stodůlky, 158 00 Prague 5

Tsjechië

persoons identificatienummer 274 33 722

Hierbij trek je je terug uit de dienstverleningsovereenkomst die is afgesloten op:
Je voor- en achternaam:
Jouw verblijfsplaats:
Jouw registratie-e-mailadres:
Datum:
Jouw handtekening: (indien dit formulier op papier wordt verstuurd)
Wil jij jouw toestemming voor het tonen van reclames voor weddenschappen intrekken?
Ja, verander instellingen