За реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама във Livesport.com
Искате ли да достигнете до спортни фенове? Ние сме една от най-популярните спортни услуги и 97% от нашите посетители са мъже.
Искам да рекламирам при Вас
Утвърден и лесно разпознаваем сайт
Повече от 144 000 уникални посетители и повече от 1.866 милион импресии на месец (март 2019)
97% от посетителите са мъже
31 години е средната възраст на посетителите
22 минути е средното време, прекарано на уеб сайта ни
93% от потребителите на Livesport.com ползват Интернет всеки ден
Най-продаваните рекламни формати
Супер лидерборд
970x90
Широк небостъргач
160x600
банер
120x240
Среден квадрат
300x250
Тапет
1920x1200
Мобилно лидерборд
320x50
Не продаваме текстови линкове, статии, поп ъндъри и междинни реклами.
Искам да рекламирам при Вас
Ако желаете да рекламирате при нас, моля, попълнете тази контактна форма за заявка. Опитен наш служител от Livesport Media Ltd, компанията, която обезпечава уебсайта, ще се свърже с Вас в рамките на един работен ден.
Съгласен съм с обработването на лични данни.
   Моля не попълвайте това поле!
   Моля не попълвайте това поле!
   Моля не попълвайте това поле!
   Моля не кликайте върху този бутон!