Kullanım Şartları & Gizlilik

Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Genel Kullanım Şartları
Kullanım Şartları
Bu Kullanım Şartları (bundan sonra ‘’) ‘Hizmet Sunucu’ (aşağıda açıklanmıştır) ve Web Sitesi ve/veya Uygulamaya erişen (aşağıda açıklanmıştır) ve herhangi bir şekilde özelliklerinden ve içeriklerinden yararlanan tüm taraflar (bundan sonra ‘Ziyaretçiler’) arasındaki ilişkinin kurallarını belirlemekte ve bu ilişkiyi yönetmektedir.
Hizmet Sunucu ve Ziyaretçiler bir arada 'Tarafları’ oluşturur.
Genel
Hizmet Sunucu tarafından Livesport.com web sitesi ve mobil uygulamaları (bundan sonra ‘Uygulama’) aracılığıyla sunulan herhangi veya tüm özellikler ve hizmetler ve bunlarla ilgili tüm bilgiler, materyaller ve linkler aşağıda belirtilen KŞ kapsamındadır. Hizmet Sunucu ile yazılı bir şekilde aksi yönde anlaşılmadıysa, KŞ Uygulama tarafından sunulan tüm fonksiyonlar da dahil olmak üzere Uygulamanın kullanımında Hizmet Sunucu ve Ziyaretçi arasındaki ilişkinin kurallarını belirler.
Ziyaretçi Uygulamayı kullanmadan önce KŞ'nı dikkatle okumak ve anlamak zorundadır. Bir Ziyaretçinin Uygulamayı kullanması başka herhangi bir şey yapmadan KŞ'ları okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir.
Hizmet Sunucu gerekli olduğu zaman KŞ'nı askıya alma, ekleme yapma, sonlandırma, değiştirme ve/veya destekleme hakkını saklı tutar.
Hizmet Sunucu, Ziyaretçinin bu sayfaların içeriğini düzenli ve dikkatli olarak okumasını tavsiye eder. Ziyaretçi Uygulamayı kullanarak KŞ'larına ve Ziyaretçinin farkında olup olmamasına bakılmaksızın, yapılan en son değişikliklere tabi olmayı kabul etmiş olur.
Hizmet Sunucu tüm Kullanıcıların Uygulamayı güncellenmiş en son KŞ'na göre kullanıp kullanmadığını doğrulamak zorunda değildir. KŞ'nın yürürlükteki versiyonu Uygulamada yayınlanan versiyonudur.
Bu Uygulama sadece kanuni amaçlar için kullanılabilir. Uygulamanın, yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemenin hilafına veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını çiğneyecek şekilde herhangi bir materyalin aktarılması, dağıtımı, yayını veya saklanması için kullanılması kesinlikle yasaktır. Buna (bununla sınırlı olmaksızın) uygulamanın bir telif hakkını, marka hakkını, ticari sırrı veya başka bir entelektüel mülk hakkını ihlal edecek; müstehcen veya küçüklere zararlı olacak veya yasadışı bir eylem olacak veya taciz olarak değerlendirilebilecek, iftira veya karalama mahiyetinde, herhangi bir gizlilik veya veri koruma yasasını ihlal edecek veya sahtekarlık mahiyetinde ve borsa kontrol veya kumar yasasını ihlal edecek mahiyette bir amaç için Uygulamada veya Uygulama aracılığıyla bir materyalin aktarılması, dağıtımı, yayını veya saklanması da dahildir.
Uygulamanın istenmeyen amaçlar için kullanımı ve/veya istismar edilmesi durumunda, Hizmet Sunucu Ziyaretçiyi Uygulaman engelleme ve Ziyaretçinin adına açılmış olan her türlü hesabı kapatma hakkını saklı tutar. Hizmet Sunucu tamamen kendi takdir hakkını kullanarak Ziyaretçiyi davet etme hakkını saklı tutar.
Hizmetler
Uygulama spor etkinlikleri hakkında canlı spor bilgileri, gerçek zamanlı spor skorları, maç sonuçları, fikstür, kadro ve spor istatistikleri gibi bilgiler içeren etkileşimli web ve mobil uygulaması/özellikleri sunmaktadır. Uygulamada yer alan sonuçlar ve diğer istatistikler diğer bağımsız kaynaklar (üçüncü taraf) sunulan veya şirket için çalışma sonucu elde edilen veya diğer resmi uygulamalar tarafından sunulan bilgileri yansıtır. Hizmet Sunucu Uygulamada gösterilen içeriği, maç sonuçlarını ve diğer bilgileri düzenli olarak güncellemek için elinden geleni yapsa da, Uygulamada görülen sonuçların teyit edilmesini kesinlikle tavsiye ederiz. Hizmet Sunucu, Ziyaretçinin Uygulamada yer alan sonuçları ve diğer bilgileri kullanımından dolayı sorumlu tutulamaz.
Üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalar
Ziyaretçi Uygulamayı ziyaret ettikten sonra üçüncü taraflarla istemli veya istemsiz olarak kuracağı iletişimin ve bundan doğan herhangi bir sonucun Hizmet Sunucudan tamamen bağımsız olduğunu ve bu iletişim doğrudan sonucu olarak doğacak olan herhangi bir anlaşma veya beklenti ve diğer sonuçlardan Hizmet Sunucunun hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
Ziyaretçi ve böyle bir üçüncü taraf arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık hiçbir şekilde Hizmet Sunucuyu içeremez.
Uygulama reklamlarında görünen üçüncü taraflar da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafın Ziyaretçilerin Kişisel Verilerine veya Ziyaretçinin Hizmet Sunucuya vermiş olduğu başka herhangi bir veriye erişimi yoktur.
Görsel/işitsel içerik
Hizmet Sunucu Uygulama aracılığıyla görüntülenen harici Uygulamaların içeriğinden sorumlu değildir. Uygulamadaki hiçbir video Hizmet Sunucunun sunucularında barındırılmamakta veya Hizmet Sunucu tarafından oluşturulup sunucuya yüklenmemektedir.
Aktif olmayan hesaplar
Bir Ziyaretçi Uygulamada bir hesap açtıysa ancak 60 gün boyunca bu hesaba erişmediyse, Hizmet Sunucu bu hesabı daha önceden bilgilendirme yapmaksızın anında kapatma hakkını saklı tutar.
Entelektüel mülk
Hizmet Sunucu tarafından daha önce herhangi bir yazılı yetkilendirme olmaksızın Ziyaretçiler Uygulamadaki herhangi bir içeriği kopyalayamaz, değiştiremez, oynayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, yeniden üretemez, transfer edemez, karşıya yükleyemez, indiremez veya başka herhangi bir şekilde kullanıp değişiklik yapamaz.
Livesport Livesport s.r.o. şirketinin bir markasıdır. Bu markanın ve diğer ilgili markaların kullanımı yasaktır ve markaların tüm hakları saklıdır.
Bu maddenin ihlali Avrupa Birliği yasaları ve diğer mevzuat kapsamında entelektüel mülk haklarının ihlali anlamına gelir. Hizmet Sunucu ve onun tarafından yetkilendirilen herhangi bir taraf, doğrudan veya dolaylı olarak bu ihlali yapan tarafa karşı yasa çerçevesinde hak arama hakkını saklı tutar.
İlişki türü
Bu KŞ Ziyaretçi ile Hizmet Sunucu arasında herhangi bir ortaklık, aracılık veya ortak teşebbüs ilişkisi kurmaz.
KŞ’nın ihlali
Ziyaretçi KŞ’nın herhangi bir maddesine uymazsa veya Hizmet Sunucu Ziyaretçinin KŞ’nın herhangi bir maddesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde ihlal ettiğine dair mantıklı şüpheleri varsa, Hizmet Sunucu Ziyaretçiyi Uygulamadan yasaklamak veya Ziyaretçinin adına açılmış veya onunla ilgili olan her türlü hesabı kapatma ve tamamen kendi takdir hakkını kullanarak Ziyaretçiye karşı dava açma hakkını saklı tutar.
Yasaya uygunluk
Ziyaretçilere ikamet ettikleri ve/veya bulundukları ve/veya vatandaşı oldukları ülkenin mevzuatına uygun hareket etmeleri tavsiye edilir. Hizmet Sunucu, Uygulamanın kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir merci tarafından herhangi bir Ziyaretçiye karşı yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yasa & forum ve/veya topluluk
Bu KŞ hukuk prensipleri ile çakışma yaşamamak kaydıyla Malta yasaları kapsamında işletilir. Taraflar bu KŞ ile ilgili olarak doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için Malta mahkemelerine başvurabilirler. Bu ŞK için uygulama alanı dışında bırakılmış olan Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri geçerli değildir.
Başlıklar
Başlıklar bu ŞK okumanızı kolaylaştırmak ve daha anlaşılabilir kılmak için kullanılmaktadır. Başlıklar, başlığı takip eden paragrafın içeriği hakkında bilgi vermek için kullanılmamaktadır. Başlıklar hiçbir nedenle Hizmet Sunucuyu bağlamaz.
Feragatname
Hizmet Sunucu tarafından Ziyaretçinin bu KŞ’nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi dolayısıyla yapılan herhangi bir istisnanın, bu KŞ ile ilgili olarak gelecekte aynı veya başka türden bir ihlal için de bir istisna yapılacağı anlamına gelmez.
Sorumluluk Reddi
Beyan ve taahhütler
Hizmet Sunucu, KŞ ile ilgili yürürlükteki mevzuatta açıkça belirtilenler hariç olmak üzere, Uygulamanın içeriğinin doğru veya herhangi bir amaç için uygun odluğuna dair herhangi bir taahhütte bulunmaz, söz veya garanti (doğrudan veya dolaylı olarak) vermez.
Ziyaretçi bu uygulamayı riski kabul ederek kullanır. Uygulama bir oyun veya kumar Uygulaması değildir. Bu Uygulamanın sunucusu oyun veya kumar hizmetleri sunmamaktadır; dolayısıyla oyuncuların paralarını bulundurmamakta ve herhangi bir oyun işlemi gerçekleştirmemektedir. Uygulamada görüntülenen bahis oranları Uygulamanın barındırdığı bilgiler ve fonksiyonlardan birisidir.
Hizmet Sunucu şunlar hakkında garanti vermez: -Uygulama tarafından sunulan fonksiyonların yetkilendirilmiş olması, işlemlerin Ziyaretçiyi tatmin etmesi, hizmetin tamamen güvenli ve hatasız olması, düzenli olarak güncellenmesi, her türlü yazılım hatasının düzenli olarak düzeltildiği, kesintisiz hizmet verdiği, Uygulamanın hatasız ve virüssüz olduğu, sürekli çalışır halde olduğu, yeterli oldukları, bilgilerin ve fonksiyonların güvenilir odlukları veya Uygulamadan alınan bilgilerin ve kullanılan fonksiyonların yeterli ve güvenilir olduğu. Siteye erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleri ile yaparlar ve yerel yasalara uymaktan ve yerel hukuk kurallarına uymaktan sorumludur.
Uygulama üçüncü taraf web sitelerine/uygulamalara/reklamlara/içeriğe linkler ve referanslar içerebilir. Bu web siteleri/uygulamalar/reklamlar/içerik normalde web siteleri/uygulamalar/reklamlar/içerikte yer alan farklı şart ve koşullara tabidir. Bunlar Ziyaretçiye kolaylık sağlaması ve onun ilgisi için sunulur ve bu web siteleri/uygulamalar/reklamlar/içerikte bulunan bilgilerle ilgili Hizmet Sunucunun herhangi bir sorumluluğunu, onayını ima etmez. Hizmet Sunucu kendi etki alanında bulunmayan içerik veya bilgi, metin veya grafiklerin doğruluğu ve ulaşılabilirliği ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir garanti vermez.
Zarar veya kayıp
Hizmet Sunucu bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ticari zarar, avantajın kaybedilmesi, beklenilen kazancın, kazanç veya diğer karın kaybedilmesi, işin kesintiye uğraması, ticari bilgilerin kaybı veya diğer maddi veya nedensel zarar da dahil olmak üzere Uygulamanın kullanımının sonucu olarak Ziyaretçinin veya bir üçüncü tarafın uğradığı zarardan sorumlu değildir.
Hizmet Sunucu Uygulamada gösterilen bilginin kullanılmasından doğan üçüncü taraf web siteleri/uygulamalarında uğranılan zararlardan veya elde edilen kazançlardan sorumlu değildir.
Üstteki iki maddenin genel geçerliğini ortadan kaldırmaksızın, aşağıdaki durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir:
yanlışlık, yanlış basım, yanlış anlamlandırma, yanlış duyma, yanlış okuma, yanış çeviri, yazım hataları, okumada yanlışlıklar, işlem hataları, teknik riskler, kayıt hataları, gösterme hataları, mücbir sebepler ve/veya diğer benzeri hata/yanlışlıklar;
Hizmet Sunucu kurallarının ihlali;
suç eylemleri;
Hizmet Sunucu tarafından verilen herhangi bir biçimdeki tavsiyeler;
yasal eylemler veya diğer yasal yollar;
Ziyaretçilerin veya üçüncü tarafların Uygulamayı kullanmalarının sonucu olarak uğradıkları zarar veya hasar, içerik veya Hizmet Sunucu tarafından tavsiye edilen herhangi bir link;
Ziyaretçilerin veya üçüncü tarafların Uygulamada yapılan değişiklikler veya hizmetin askıya alınması veya hizmet kesintileri sonucu olarak uğradıkları zarar veya hasar;
bir arıza, unutma veya Hizmet Sunucunun kontrolü dışındaki başka herhangi bir faktörden kaynaklanan ve Uygulamanın veya içeriğinin herhangi bir kişi tarafından suça konu olacak şekilde kullanılması;
Uygulamanın herhangi bir üçüncü taraf tarafından Ziyaretçinin Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanılarak giriş yapılması gereken özel alanlarına erişerek kullanılması;
Uygulamanın sunduğu hizmetler, fonksiyonlar veya diğer özelliklerde virüsler veya hatalardan dolayı, bunların Uygulamanın diğer parametrelerinin tamamını etkilediğinden oluşan farklılıklar ve bu farklılıklardan doğan her türlü hasar, maliyet, harcama, zarar veya yükümlülük;
Ziyaretçilerin Uygulamaya erişim sağlamak için sözleşme yaptığı bir internet hizmet sağlayıcısının veya başka herhangi bir üçüncü tarafın yaptığı herhangi bir eylem veya eksiklik. İnternet hizmet sağlayıcı ve Ziyaretçi arasında dava açılırsa, Hizmet Sunucu bu davanın bir parçası olamaz ve bu dava hiçbir şekilde bu KŞ’larını etkileyemez; ve
Hizmet Sunucu tarafından Uygulama için yetkilendirilmemiş başka bir üçüncü taraf veya başka bir Ziyaretçi tarafından gönderilen materyalin içeriğinden dolayı bir Ziyaretçinin uğradığı zarardan dolayı doğan talepler.
Gizlilik Politikası
Livesport.com web sitesi ve mobil uygulamaları (bundan sonra ‘Uygulama’) Uygulamaları görüntüleyen veya başka herhangi bir şekilde kullanan tüm tarafların (bundan sonra ‘Ziyaretçiler’) gizliliğine saygı gösterir ve gizliliklerini korumak için elinden geleni yapar. Uygulama, Ziyaretçilere uygulama tarafından sunulan hizmetleri sunabilmek için ve sadece altta belirtilen nedenlerle Ziyaretçileri hakkında ‘Kişisel Veri’ (altta açıklanmıştır) toplayabilir ve kullanabilir.
Bu Gizlilik Politikası uluslararası düzenlemelere ve Malta Veri Koruma Yasasında (Malta kanunları Bölüm 440), Kişisel Verilerin İşlenmesi (Elektronik İletişim Sektörü) Tüzüğü’nde (daha sonraki değişiklikler dahil olmak üzere 2003’e 16 sayılı Yasal Tebligat) kendisine yer verildiği gibi Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (Tüzük (AB) 2016/679) uygundur ve çevrimiçi olarak kişisel verilerin toplanması hakkındaki minimum gereksinimler konusunda 17 Mayıs 2001 tarihinde kabul edilen Veri Koruma Çalışma Grubu Makale 29 Öneri 2/2001’i esas alır.
Uygulama Ziyaretçilerinden toplanan verilerin kontrolörü Bucharova 2928/14a, 158 00 Prag, Çek Cumhuriyeti adresinde bulunan ve bu Uygulamadan sorumlu olan Livesport s.r.o. şirketidir.
Veri kontrolörüne gdpr@livesport.eu adresinden ulaşılabilir.
Hizmet Sunucuya gdpr@livesportmedia.eu adresinden ulaşılabilir.
Bu beyanın amacı
Bu beyanın amacı:
Kontrolörün sizden hangi tür kişisel bilgileri toplayacağını ve bu kişisel bilgileri nasıl kullanacağımızı belirlemek;
Kontrolör tarafından kişisel berilerin toplanmasının esaslarını belirlemek;
Kontrolörün kişisel bilgilerinizi nasıl işleyeceği hakkında sizi bilgilendirmek;
kişisel bilgilerinizin kanuni ve sorumlu bir şekilde işlenmesi ile ilgili olarak veri koruma düzenlemeleri çerçevesinde Kontrolörün sorumluluklarını açıklığa kavuşturmak; ve
veri koruma haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek.
Kişisel verilerinizi yürürlükteki veri koruma düzenlemeleri ve 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü AB 2016/679 (“GDPR”) düzenlemelerine uygun ve kanuni bir şekilde işliyoruz.
Kişisel Verilerin toplanması
Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği hallerde Uygulama, Ziyaretçilerin Uygulamayı sadece görüntülediği zamanlarda herhangi bir Kişisel Veri toplamaz. Ancak, kayıt işleminden sonra Uygulamada sunulan bazı ek veya gelişmiş hizmetlerden yararlanmak için Uygulama Ziyaretçilerin bazı Kişisel Verilerine ihtiyaç duyar. Bu durumlarda Uygulama Ziyaretçilere, Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasını kabul edip etmediklerini sorar. Kayıttan sonra veya başka zamanlarda Uygulama Ziyaretçilerden kullanıcı adlarını (normalde bir e-posta adresi) ve şifrelerini göndermelerini isteyebilir.
Ziyaretçiler Kişisel Bilgilerini sunmak veya Uygulama tarafından Kişisel Bilgilerinin toplanmasına izin vermek zorunda değildir. Ancak, Uygulama, Kişisel Verilerinin toplanmasına izin vermeyen Ziyaretçilere Uygulama tarafından sunulan tüm hizmetleri sunamayabilir.
Ziyaretçiler Uygulamanın Kişisel Verilerini toplamalarına daha önce izin vermelerine rağmen, gdpr@livesport.eu adresiyle iletişime geçerek daha sonra bu izni geri çekebilir. İznin geri çekilmesi durumunda kayıttan sonra sunulan ek veya gelişmiş hizmetler sunulamayacaktır.
Veri sahibi olarak haklarınız
Erişim hakkı
Ziyaretçiler Kontrolörden (burada açıklanmıştır) toplanan ve/veya kullanılan Kişisel Verileri hakkında kişisel bilgi alma hakkına sahiptir. Bu talep Kontrolöre yazılı bir talep gönderilerek iletilebilir (burada açıklanmıştır).
Uygulama toplanan Kişisel Verilerin güncel olması için elinden gelen çabayı gösterir. Ancak, Ziyaretçiler, Uygulamanın bulundurduğu Kişisel Veriler hakkındaki değişiklikleri Uygulamaya bildirmeye davet edilir.
Verinin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi
Kişisel Verilerinin doğru olmadığını düşünen Ziyaretçiler, Kontrolörden yazılı olarak verilerini düzeltmesini isteyebilir. Ziyaretçiler ayrıca Kontrolörden yasa dışı bir şekilde kullanılması halinde Kişisel Verilerinin engellenmesini veya silinmesini talep edebilir.
İtiraz hakkı
Bizimle istediğiniz zaman gdpr@livesport.eu adresinden iletişime geçerek Kişisel Bilgilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmamasını (örneğin bizden yaklaşan etkinlikler hakkında haberler, haber bültenleri veya yayınlar alma) talep edebilirsiniz; bu durumda verileriniz bundan sonra bu amaçlarla kullanılmayacaktır.
İzni geri çekme hakkı
Bu beyana ve burada açıklanan işleme uygulamalarına gösterdiğiniz rızayı ve verdiğiniz izni istediğiniz zaman gdpr@livesport.eu adresine eposta göndererek geri çekebilirsiniz. Bu, geri çekilmesinden önce izni temel alarak yürüttüğümüz işlemlerin yasallığını etkilemez. İznin geri çekilmesi hizmetlerimizi anında kesmemize yol açacaktır.
Düzeltme hakkı
Ek bildirimlerde bulunmak yoluyla da dahil olmak üzere, hakkınızdaki doğru olmayan Kişisel Verileri düzeltme, güncel olmayan her türlü bilgiyi güncelleme ve eksik Kişisel Verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.
Silme hakkı
Hakkınızda bulundurduğumuz Kişisel Verinin aşağıdaki artık bu veriye gereksinimin kalmadığı durumlarda silinmesini isteyebilirsiniz:
Kişisel Verinizi işlememiz için bize verdiğiniz izni geri çektiğinizde;
Kişisel Verinizin artık işlemesine gerek kalmadığında; veya
Kişisel Veriniz yasa dışı bir şekilde işlendiğinde.
İşlenmeyi kısıtlama hakkı
Aşağıdaki durumlarda işleme faaliyetimizi kısıtlayabilirsiniz:
bu Kişisel Verinin doğru olmadığını iddia ettiğinizde, Kişisel Verinin doğruluğunu kontrol etmemize izin verecek bir süre için;
işlemin yasa dışı olarak değerlendirilmesi ve Kişisel Verinizin silinmesine karşı çıktığınız ve bunun yerine kısıtlanmasını istediğinizde;
burada açıklanan nedenlerle artık Kişisel Verinize ihtiyaç duymadığımız, ancak bunlara yasal taleplerinizin belirlenmesi, uygulanması veya savunulması için ihtiyaç duyduğunuzda; veya
işlemimize karşı çıkmanız durumunda, işlem faaliyetlerimizin yasal dayanaklarının sizinle ilgili olanlara üstün olup olmadığının doğrulanmasını beklerken.
Verilerin taşınabilirliği hakkı
25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla, Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış ve makineler tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri başka bir Kontrolöre (GDPR belgesinde açıklanmıştır) gönderme hakkına sahipsiniz.
Kişisel Verilerin toplanmasını ve kullanılmasının amaçları
Uygulama tarafından toplanan Kişisel Veriler Veri Koruma Yasası (Malta Kanunları Bölüm 440) ve burada belirtilen diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve sadece aşağıdaki amaçlarla işlenmelidir:
Ziyaretçilerle iletişim kurmak;
Ziyaretçilerin kişisel hesaplarına yeni şifre göndermek;
Uygulamayı bir dereceye kadar yapılandırma imkânı sunan bazı gelişmiş özellikler sunmak;
Uygulama tarafından sunulan içeriği geliştirmek;
Ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir Uygulama içeriği ve/veya tasarımı sunmak
Veri işlemenin yasal dayanakları
Kişisel Verilerinizi ancak ve ancak bize izin vermeniz veya şu ana kadar açıkladığımız gibi size hizmet sunmak ve/veya bu bildirimde açıklanan amaçlar için gerekli olması durumunda işliyoruz.
Ayrıca yasalar çerçevesinde herhangi bir hukuki zorunluluğu karşılamak için Kişisel Verilerinizi bir hukuki nedenle de işleyebiliriz. Bunların arasında yasal taleplerin savunulması veya herhangi bir mahkeme veya yetkilinin emrine uyum sağlamak da bulunabilir.
Pazarlama
Bu Uygulama aracılığıyla bize bilgilerinizi vermeniz ve bu bilgileri almayı tercih ederek pazarlama bilgileri almak istemeniz durumunda bizden pazarlama konulu iletiler alacaksınız.
Kişisel Verilerinizi pazarlama amacıyla ve bunun için özel izniniz olmaksızın herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşmayacağız.
Kişisel Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması
Hizmet Sunucu Ziyaretçilerin Kişisel Verisini daha önce bu konuda verilmiş bir izin olmadan herhangi bir üçüncü tarafa satmaz, pazarlamaz veya kiralamaz veya başka bir şekilde paylaşmaz. Ancak, Kişisel Veri Uygulamanın satılması durumunda üçüncü taraflarla paylaşılabilir.
Yukarıda açıklananlar, Uygulamanın Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini üçüncü taraflarla paylaşması hakkındaki herhangi bir yasal zorunlulukla ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir.
Yukarıdakiler ayrıca Kişisel Verinin toplanması ve kullanılması için bir veya biden fazla Amaç için kesinlikle gerekli olan paylaşımlarla ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir. Bu durumda Uygulama ilgili Ziyaretçilerin iznini ister.
Hizmet Sunucu Ziyaretçiler, satışlar, trafik ve Uygulamayla ilgili diğer istatistiki bilgilerle ilgili istatistikleri üçüncü taraflarla paylaşma hakkını saklı tutar, ancak bunlarda herhangi bir Ziyaretçiyle ilgili kimlik tanımlayıcı bilgi yer almaz.
Günlük dosyaları
Uygulamayı daha iyi yönetmek ve genel kullanım için Ziyaretçiler hakkında geniş demografik bilgi toplamak amacıyla, Uygulama tüm Ziyaretçilerin IP adreslerini ve her bir Ziyaretçi tarafından ziyaret edilen sayfaları otomatik olarak kaydeder.
Çerez feragatnamesi
“Çerez” bir web sunucusu tarafından Ziyaretçinin bilgisayarına kaydedilen bir bilgidir ve web hizmetinin kişiselleştirilmesi için kullanılır. Uygulama çerezleri daha sonra bir fonksiyonun çalıştırılması için ihtiyaç duyulabilecek Ziyaretçilerin eylemleri hakkında bilgi saklamak için kullanır. Ziyaretçiler tarayıcı ayarlarından çerezleri devre dışı bırakabilir. Çerezleri içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Ayrıca Uygulama analiz ortaklarımız, bazı reklam ortaklarımız (programla ilgili) ve sosyal medya (sadece ve sadece sosyal medya hesabınız ile giriş yaptığınızda) ile sitemizi kullanımınız hakkında bilgi paylaşıyoruz. Ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz.
Bu bildirim Çerez Politikamız ve hakkınızda Kişisel Veri topladığımız ve kullandığımız zamanlarda Kişisel Verinizi nasıl ve neden topladığımız hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle paylaştığımız diğer Gizlilik Uyarıları ile birlikte okunmalıdır. Gizliliği ayarla
Kişisel Verilerin üçüncü ülkelere transferi
Kontrolör hiçbir Kişisel Veriyi Avrupa Ekonomik Bölgesi dışına transfer etmez ve buna mecbur kalırsa Kişisel Verilerinizin yeterli biçimde korunduğundan emin olmak için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olur.
Güvenlik
Uygulama ve Kontrolör iletişimin toplanan ve kullanılan Kişisel Verilerin yok olması, kaybolması, kötü amaçlar için kullanılması ve değiştirilmesini engellemek için Ziyaretçinin cihazı ile Hizmet Sunucunun sunucuları arasında Güvenli bağlantı “HTTPS” ile hem teknik hem de kurumsal olarak çeşitli tedbirler almıştır. Buna ek olarak, belirlediğiniz tüm şifreler BCrypt standardı ile saklanmaktadır. Bunlara rağmen, Hizmet Sunucu böyle bir eylemin gerçekleşmeyeceğini garanti edemez.
Kişisel Verinin saklanacağı süre
Kişisel Veri sadece toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kullanıcının bir (1) yıl boyunca aktif olmaması durumunda, toplanan tüm Kişisel Veri silinecektir.
Üçüncü taraf web siteleri/uygulamalar
Üçüncü taraf web siteleri/uygulamalar bu Gizlilik Politikasının kapsamında değildir. Bu Uygulama Ziyaretçilerin kolaylığı için diğer sitelere bazı linkler içerir. Uygulama üçüncü taraf web siteleri/uygulamalarda gösterilen içerikten ve bunların gizliliğinizi korumak için aldığı tedbirlerden sorumlu değildir. Ziyaretçilerin Uygulamadan eriştiği diğer web siteleri/uygulamaların yeterli bir Gizlilik Politikası olmayabilir.
Gizlilik Politikasının kabul edilmesi
Ziyaretçilerin Uygulama ve Kontrolör tarafından Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasına verdiği izin yukarıda yer verilen Gizlilik Politikası kapsamındadır. Burada belirtilen şartları ve maddeleri özümsemek ve zaman zaman Uygulama tarafından yapılabilecek değişiklikleri görmek için Ziyaretçilerin Gizlilik Politikasını düzenli olarak okumaları tavsiye edilir.
Hizmet Sunucu
Hizmet Sunucu, Malta yasalarına göre 22 Kasım 2011’de C 54555 sicil numarasıyla kaydedilmiş ve kayıtlı adresi CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta olan Livesport Media Ltd şirketidir. Bizimle iletişime geçmek için lütfen info@livesportmedia.eu adresine mesaj gönderiniz.
KŞ versiyonu ve tarihi
Bu bildirim 25.5.2018 tarihinde güncellenmiş ikinci versiyondur (FS.COM-ToU-20180525-2)