Termeni și condiții, Politică de confidențialitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Termeni generali de utilizare
Termeni de utilizare
Acești Termeni de Utilizare (denumiți în continuare "TdU") constituie și guvernează relația dintre "Furnizor" (definit mai jos) și toate părțile care accesează Site-ul și / sau App (definite în continuare) și utilizează caracteristicile și conținutul acestuia în orice mod (denumiți în continuare "Vizitatori").
În mod colectiv, Furnizorul și Vizitatorii sunt denumiți "Părțile".
Generalități
Utilizarea oricărei sau a tuturor caracteristicilor și serviciilor oferite de Furnizor pe site-ul Web Livesport.com și în aplicațiile sale mobile (denumite în continuare "App"), precum și informațiile, materialele și legăturile pe care le conține sunt supuse TdU ca stabilite mai jos. Cu excepția cazului în care Furnizorul a convenit în scris altfel, TdU constituie întreaga relație dintre Furnizor și Vizitator în utilizarea App, inclusiv oricare sau toate funcțiile sale oferite de App.
Vizitatorul are datoria de a citi cu atenție și de a înțelege TdU înainte de a utiliza App. Un Vizitator care a vizualizat App este considerat că a citit, a înțeles și a convenit să fie obligat de TdU, fără a fi nevoie de nici un act ulterior. Furnizorul își rezervă astfel dreptul de a suspenda, adăuga, termina, modifica și / sau completa aceste TdU din când în când, după cum consideră necesar.
Furnizorul recomandă ca Vizitatorul să citească cu atenție conținutul acestor pagini în mod regulat. Prin utilizarea App, Vizitatorul este de acord să fie obligat de TdU, precum și de cele mai recente modificări ale acestora, indiferent dacă Vizitatorul este de fapt conștient de astfel de modificări.
Furnizorul nu are nicio obligație de a verifica dacă toți Vizitatorii utilizează App în conformitate cu ultima versiune actualizată a TdU. Versiunea efectivă a TdU este cea care este afișată în App.
App poate fi utilizată numai în scopuri legale. Utilizarea App pentru transmiterea, distribuirea, publicarea sau stocarea oricărui material pe sau prin intermediul App care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă sau drepturile oricărui terț este strict interzisă. Aceasta include (fără limitare) utilizarea App sau transmiterea, distribuirea, publicarea sau stocarea oricărui material pe sau prin intermediul App într-o chestiune sau într-un scop care încalcă drepturile de autor, marca comercială, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală, obscenă sau dăunătoare pentru minori sau constituie un act ilegal sau hărțuire, este calomnios sau defăimător, încălcă legile privind confidențialitatea sau protecția datelor, este frauduloasă sau încalcă orice lege privind controlul schimburilor sau jocurile de noroc. În caz de utilizare incorectă și / sau abuz a App, Furnizorul își rezervă dreptul de a închide sau de a bloca Vizitatorul din App și de a închide orice cont înregistrat în numele Vizitatorului. Furnizorul își păstrează dreptul de a deschide un proces împotriva Vizitatorului la discreția sa.
Servicii
App oferă o aplicație web și mobilă interactivă cu facilități care conțin informații sportive live din evenimente sportive, scoruri sportive în timp real, rezultate finale, programări, echipe de start și statistici sportive. Rezultatele și alte informații statistice conținute în App reflectă informațiile furnizate de alte surse independente (de la terți) sau de efortul intern sau de alte aplicații oficiale. În timp ce Furnizorul depune toate eforturile pentru a actualiza conținutul și pentru a potrivi rezultatele sau alte informații afișate în mod regulat cu App, vă sfătuim să verificați dublu informațiile colectate în App și din alte surse. Furnizorul nu este responsabil pentru utilizarea de către Vizitator a rezultatelor și a altor informații conținute în App.
Site-uri și aplicații terțe
Vizitatorul recunoaște că orice contact făcut cu terțe părți după vizualizarea App, indiferent dacă este intenționat sau neintenționat, și orice rezultat care reiese este absolut independent de Furnizor și Furnizorul nu este în nici un fel responsabil pentru orice acord sau așteptare și alte consecințe care rezultă ca o cauză directă sau indirectă a acestui contact.
Orice revendicare sau dispută care poate apărea între Vizitator și o astfel de terță parte nu va implica în niciun fel Furnizorul.
Părțile terțe, inclusiv orice terțe părți care fac publicitate în App, nu au acces la datele personale ale Vizitatorilor și la alte date pe care Vizitatorul le-ar fi dat Furnizorului.
Conținut A / V
Furnizorul nu este responsabil pentru conținutul aplicațiilor externe care pot fi vizualizate din App. Toate conținuturile video găsite în App nu sunt găzduite pe serverele Furnizorului și nici nu sunt create sau încărcate de către Furnizor la serverul gazdă.
Conturi inactive
Dacă un Vizitator a creat un cont pe App, dar nu îl accesează timp de 60 de zile, Furnizorul își rezervă dreptul de a închide contul cu efect imediat și fără o notificare prealabilă.
Proprietatea intelectuală
Fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Furnizorului, Vizitatorii nu sunt autorizați să copieze, să modifice, să manipuleze, să distribuie, să transmită, să afișeze, să reproducă, să transfere, să încarce, să descarce sau să utilizeze sau să modifice nici o parte din conținutul App. Livesport este o marcă înregistrată a Livesport s.r.o.. Utilizarea mărcii comerciale și a marcajelor conexe este interzisă și toate drepturile sunt rezervate.
Orice încălcare a acestei clauze poate echivala cu o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală aplicabile în cadrul Uniunii Europene și a altor legi aplicabile. Furnizorul și orice altă parte autorizată în numele său își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri maxime permise de lege împotriva oricărei părți care săvârșește direct sau indirect această încălcare.
Tipul de relatie
Acești TdU nu sunt destinați să creeze un parteneriat, o agenție sau un "joint-venture" între Furnizor și Vizitator.
Încălcarea TdU
Dacă Vizitatorul nu aderă la vreo clauză din TdU sau dacă Furnizorul suspectează în mod rezonabil că un Vizitator nu îndeplinește direct sau indirect o clauză din TdU, Furnizorul își rezervă dreptul și toate căile de atac aflate la dispoziția sa, iar după bunul plac, să închidă sau să blocheze Vizitatorul din App și să închidă orice cont înregistrat în numele Vizitatorului și legat de acesta și își păstrează dreptul de a deschide un proces împotriva Vizitatorului după bunul plac.
Conformitate juridică
Vizitatorii sunt sfătuiți să respecte legislația aplicabilă în jurisdicția în care au domiciliul și / sau rezidența și / sau prezența. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru nicio acțiune luată de nicio autoritate împotriva oricărui Vizitator în legătură cu utilizarea App.
Drept și Forum și / sau comunitate
Acești TdU sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile țării Malta, fără a aduce atingere principiilor conflictelor de drept. Părțile se supun exclusiv jurisdicției instanței din țara Maltei pentru soluționarea oricărui litigiu care decurge din sau în legătură cu acești TdU. Aceste standarde nu vor fi guvernate de Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor, a căror aplicare este exclusă în mod expres.
Rubrici / Titluri de paragraf
Titlurile sunt destinate pentru claritate și pentru a facilita citirea acestora. Ele nu sunt intenționate ca un mijloc de interpretare pentru conținutul paragrafului care urmează după fiecare titlu. Titlurile nu sunt destinate să angajeze Furnizorul în vreun mod.
Renunțare
Orice renunțare din partea Furnizorului la orice încălcare de către orice Vizitator a oricărei prevederi a acestor TdU nu va fi considerată ca o renunțare la orice încălcare ulterioară a aceleiași sau a oricărei alte prevederi a acestor TdU.
Precizări legale
Garanții și reprezentări
Se precizează că Furnizorul nu dă nici o declarație, angajament sau garanție (fie explicită sau implicită) că conținutul App este corect și / sau potrivit pentru un anumit scop, altul decât garanțiile care nu pot fi excluse în mod expres în conformitate cu legea aplicabilă acesto TdU.
Utilizarea App este în întregime la riscul Vizitatorului. App nu este o aplicație de jocuri sau jocuri de noroc. Furnizorul App nu furnizează servicii de jocuri sau jocuri de noroc; prin urmare, nu deține și nu controlează fondurile jucătorilor și nu este implicat în niciun fel de tranzacții specifice jocurilor de noroc. Cotele de pariere afișate în App fac parte din informațiile și funcțiile App. Furnizorul nu garantează că: - oricare dintre funcțiile oferite de App sunt autorizate, că operațiunea va satisface pe deplin Vizitatorul, că este în întregime sigură și scutită de eroare, că este actualizată periodic, că orice defecțiune software este în mod regulat corectată, că App nu are viruși sau bug-uri, că acestea sunt în permanență operaționale, că sunt adecvate, că informațiile și funcțiile disponibile pe acestea sunt fiabile sau că toate celelalte informații obținute și funcțiile folosite în App sunt adecvate și fiabile. Cei care aleg să acceseze Site-ul fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile.
App poate conține linkuri și referințe la site-uri / aplicații / anunțuri / conținut terță parte. Celelalte site-uri web / aplicații / anunțuri / conținut vor face obiectul unor termeni și condiții separate, conținute în mod normal în respectivele site-uri / aplicații / anunțuri / conținut. Acestea sunt furnizate pentru comoditatea și interesul Vizitatorului și nu implică responsabilitatea și nici aprobarea de către Furnizor a informațiilor conținute în aceste site-uri / aplicații / anunțuri / conținut. Furnizorul nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, cu privire la acuratețea, disponibilitatea conținutului sau a informațiilor, a textului sau a graficelor care nu se află sub domeniul său. Furnizorul nu a testat niciun software amplasat pe alte site-uri / aplicații și nu face nicio reprezentare în ceea ce privește calitatea, siguranța, fiabilitatea sau adecvarea unui astfel de software.
Pierderea sau dauna
Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio pierdere sau daună, directă sau indirectă, pe care Vizitatorul sau o terță parte ar fi putut suferi ca urmare a utilizării App, incluzând, dar fără a se limita la pagube cauzate de o pierdere comercială, o pierdere de beneficii, o pierdere din câștigurile anticipate, câștiguri sau alte profituri, întreruperea afacerii, pierderea informațiilor comerciale sau orice alte pierderi pecuniare și / sau consecutive.
Furnizorul nu este responsabil pentru câștigurile efectuate sau pierderile suferite de pe site-uri / aplicații terțe părți care rezultă din utilizarea informațiilor afișate în App.
Fără a se limita la caracterul general al celor două clauze anterioare, nici o responsabilitate nu este recunoscută sau acceptată în continuare pentru, printre altele, următoarele aspecte:
greșeli / greșeală, greșeli / greșeală de afișare, greșeli / greșeală sonore, interpretări/interpretare greșite, traduceri/traducere greșită, greșeli / greșeală gramaticală, greșeli/greșeală citire, greșeli/greșeală de ortografie, greșeli în lectură, eroare de tranzacție, pericol (e) tehnice, eroare/erori la înregistrare, erori evidente, Forța (forțele) majoră și / sau orice altă greșeală / greșeli / eroare / erori similare;
încălcarea regulilor Furnizorului;
acțiuni criminale;
consiliere, în orice formă, furnizată de Furnizor;
acțiuni în justiție și / sau alte căi de atac;
pierderii sau pagubelor pe care Vizitatorii sau terții le-ar fi putut suferi ca urmare a utilizării App, a conținutului sau a oricărui link sugerat de Furnizor;
pierderii sau pagubelor pe care Vizitatorii sau terții le-ar fi putut suferi ca urmare a oricărei modificări, suspendări sau întreruperi ale App;
utilizarea criminală a App sau a conținutului acesteia de către orice persoană, a unui defect sau omisiune sau a oricărui alt factor care nu se află sub controlul Furnizorului;
orice utilizare a App datorată unei terțe părți care accesează zonele private care necesită login și parolă utilizând numele de utilizator și parola Vizitatorului;
în caz de discrepanțe în ceea ce privește serviciile, funcțiile și orice altă caracteristică oferită de App din cauza virușilor sau a erorilor, deoarece se referă la toți parametrii care alcătuiesc App, orice daune, costuri, cheltuieli, pierderi sau pretenții generate de discrepanțele menționate ;
orice act sau omisiune făcută de un furnizor de internet sau de orice altă terță parte cu care Vizitatorii s-ar fi putut contracta pentru a avea acces la App. În cazul unui litigiu între furnizorul de internet și Vizitatori, Furnizorul nu poate fi parte la proces și acest proces nu va afecta în nici un fel acești TdU; și
orice pretenție care rezultă din daunele suferite de un Vizitator din cauza conținutului oricărui material publicat de un alt Vizitator sau de o altă terță parte neautorizată de Furnizor în cadrul App.
Politica de confidențialitate
Site-ul web Livesport.com și aplicațiile sale mobile (denumite în continuare "App") respectă confidențialitatea tuturor părților care vizualizează și utilizează în alt mod App (denumite în continuare "Vizitatori") și se angajează să le protejeze confidențialitatea. App poate să colecteze și să utilizeze "Date Personale" (definite în continuare) referitoare la Vizitatorii săi, pentru a le furniza serviciile furnizate de App și numai pentru scopuri care sunt explicit menționate în continuare.
Această politică de confidențialitate respectă convențiile internaționale și legislația UE, inclusiv Regulamentul General Pentru Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), transpus în legislația malteză în Legea privind protecția datelor (Capitolul 440 din legile Maltei) (Adoptată la 17 mai 2001) privind adoptarea Recomandării nr. 2/2001 a Grupului de lucru pentru protecția datelor în temeiul articolului 29, adoptat la 17 mai 2001, privind anumite cerințe minime privind colectarea datelor cu caracter personal privind să implementeze și să implementeze orice alte reguli și practici aplicabile.
Controlorul datelor colectate și utilizate de Vizitatorii App este Livesport s.r.o., Bucharova 2928 / 14a, 158 00 Praga, Republica Cehă și este responsabil pentru această App. Controlorul de date poate fi contactat pe gdpr@livesport.eu. Furnizorul poate fi contactat la gdpr@livesportmedia.eu.
Scopul acestei declarații
Scopul acestei declarații este de a:
stabili tipul de date personale pe care Controlorul le va colecta și modul în care vom folosi informațiile dvs. personale;
baza pe care datele personale sunt prelucrate de controlor;
să vă informați despre modul în care controlerul va gestiona datele dvs. personale;
clarificați obligațiile Controlorului conform reglementărilor privind protecția datelor cu privire la prelucrarea legală și responsabilă a datelor dvs. personale; și
vă informa despre drepturile dvs. de protecție a datelor.
Noi prelucrăm datele dvs. personale într-o manieră adecvată și legală, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor și cu Regulamentul general de protecție a datelor UE 2016/679 ("GDPR"), care este în vigoare de la 25 mai 2018.
Colectarea datelor cu caracter personal
În afară de cazul/cazurile în care acest lucru nu este indicat în mod expres în această Politică de Confidențialitate, App nu colectează date personale când Vizitatorii navighează pur și simplu în App. Cu toate acestea, App solicită ca Vizitatorii să furnizeze date personale atunci când utilizează servicii suplimentare sau avansate furnizate în App după înregistrare. În aceste situații, App va cere Vizitatorilor consimțământul înainte de colectarea și utilizarea datelor personale ale Vizitatorilor. La înregistrare sau cu alte ocazii, App poate solicita Vizitatorilor să-și prezinte numele de conectare / login (de obicei o adresă de e-mail) și parola.
Vizitatorii nu sunt obligați să furnizeze datele lor personale sau să permită colectarea datelor lor personale de către App. Este posibil ca App să nu poată poată oferi Vizitatorilor care nu acceptă colectarea datelor personale toate serviciile oferite de App.
Cu toate că Vizitatorii s-ar fi putut conforma App utilizând datele personale respective, ei au dreptul să-și retragă ulterior consimțământul, indiferent de motiv, contactând gdpr@livesport.eu. În cazul revocării acordului, serviciile suplimentare sau avansate furnizate în App după înregistrare nu vor mai fi disponibile.
Drepturile dvs. ca subiect de date
Dreptul de acces
Vizitatorii au dreptul să ceară ca Controlorul (definit în continuare) să îi furnizeze informații scrise cu privire la care dintre datele personale pe care le-a colectat și / sau le-a utilizat. O cerere poate fi făcută prin trimiterea unei cereri în scris către Controlor (definită mai jos). App se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal colectate actualizate. Cu toate acestea, Vizitatorii sunt invitați să informeze App cu privire la orice modificare a datelor lor personale, care este deținută de App.
Blocarea corectării sau ștergerea datelor
Vizitatorii care consideră că oricare dintre datele lor personale respective este inexactă pot solicita în scris controlorului să corecteze datele. Vizitatorii au, de asemenea, dreptul de a solicita controlorului să blocheze sau să șteargă datele personale respective dacă au fost procesate ilegal.
Dreptul la obiecții
Ne puteți contacta în orice moment la adresa gdpr@livesport.eu pentru a ne cere să nu procesăm datele dvs. personale în scopuri de marketing, de ex. primind informații de la noi despre evenimente viitoare, buletine de știri și publicații, iar datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.
Dreptul de a retrage consimțământul
Aveți dreptul să retrageți în orice moment consimțământul dvs. pentru această declarație și practicile de procesare descrise în acest document prin trimiterea unui e-mail la gdpr@livesport.eu. Acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării pe care am efectuat-o în baza unui astfel de consimțământ înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului va duce la încheierea furnizării serviciilor noastre imediat.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să obțineți rectificarea oricăror Date Personale inexacte despre dvs. pe care le-am procesat, să actualizați orice date neactualizate și dreptul de a completa date personale incomplete, inclusiv printr-o declarație suplimentară.
Dreptul de ștergere
Aveți dreptul să obțineți ștergerea Datelor Personale pe care le avem în legătură cu dvs. când datele dvs. personale nu mai sunt necesare în cazul în care:
vă retrageți consimțământul pentru a ne prelucra Datele Personale;
Datele dvs. Personale nu mai trebuie procesate; sau
Datele dvs. Personale au fost procesate ilegal.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să restrângeți activitățile noastre de procesare atunci când:
contestați acuratețea acestor Date Personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea acelorași Date Personale;
prelucrarea noastră este considerată ilegală și vă opuneți ștergerii Datelor dvs. Personale și solicitați în schimb restricții privind utilizarea acesteia;
nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopurile enunțate în acest document, dar vă solicităm pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; sau
v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale activităților noastre de prelucrare depășesc cele care vă aparțin.
Dreptul la portabilitatea datelor
Începând cu data de 25 mai 2018, veți avea dreptul să primiți datele dvs. personale într-un format structurat și ușor de citit și să transmiteți aceste date unui alt Controlor (așa cum este definit în GDPR).
Scopuri pentru colectarea și utilizarea Datelor cu caracter Personal
Datele Personale colectate de App vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor (Capitolul 440 din Legea Maltei) și a legislației subsidiare adoptate în temeiul acesteia și prelucrate exclusiv în scopul:
Comunicarea cu Vizitatorii;
Trimiterii Vizitatorilor parola nouă a contului lor personal;
Furnizarea oricăror servicii avansate care pot fi configurate într-o oarecare măsură în App;
Îmbunătățirea conținutului oferit de App;
Oferind Vizitatorilor un conținut și / sau un aspect personalizat a App.
Temeiul juridic pentru prelucrare
Vom procesa Datele dvs. Personale numai în cazul în care ați furnizat consimțământul dvs. sau în măsura în care acest lucru este necesar pentru a putea furniza serviciile pe care le oferim și / sau în scopurile indicate în această declarație.
De asemenea, putem prelucra Datele dvs. Personale pe baza oricărui interes legitim sau pentru a ne conforma obligațiilor legale. Aceasta poate include exercitarea de apărare a revendicărilor legale sau pentru a se conforma unui ordin al oricărei instanțe, tribunale sau autorități.
Marketing
Veți primi comunicări tip marketing de la noi dacă ați solicitat astfel de informații de marketing de la noi, furnizând-ne detaliile dvs. prin intermediul acestei App și ați optat pentru primirea acestor informații. Nu vom împărtăși datele dvs. personale cu nicio terță parte în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră clar.
Divulgarea datelor cu caracter personal către terțe părți
Furnizorul nu vinde, comercializează, închiriază sau dezvăluie în alt fel Date Personale care aparțin Vizitatorilor unei terțe părți fără consimțământul prealabil al acestora. Cu toate acestea, datele personale vor fi divulgate terților în eventualitatea unei vânzări a App.
Cele de mai sus nu aduc atingere vreunei obligații legale care revin App de a divulga Datele Personale ale Vizitatorilor către terți.
De asemenea, nu se aduce atingere informațiilor care sunt absolut necesare ca parte a unuia sau mai multor Scopuri de colectare și utilizare a Datelor cu caracter Personal. În acest caz, App va căuta consimțământul expres prealabil al Vizitatorilor vizați.
Furnizorul își rezervă dreptul de a furniza terților statistici despre Vizitatori, vânzări, trafic și alte informații statistice referitoare la App, însă fără a identifica vreun Vizitator anume.
Fișiere log
Pentru a gestiona mai bine App și pentru a colecta informații demografice largi ale Vizitatorilor pentru utilizarea agregată, App înregistrează automat adresa IP a tuturor Vizitatorilor și a paginilor vizualizate de fiecare Vizitator în parte.
Declinarea responsabilității cookie-urilor
Un "cookie" este o informație stocată pe computerul unui Vizitator de către un server web și folosită pentru personalizarea serviciului lor web. App utilizează cookie-uri pentru a stoca informații despre interacțiunile Vizitatorilor care ar putea fi necesare ulterior pentru a efectua o funcție. Vizitatorii pot alege să dezactiveze modulele cookie din setările browserului. Utilizăm modulele cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. Împărtășim, de asemenea, informații despre utilizarea site-ului dvs. de către partenerii noștri de analiză a App, câțiva parteneri de publicitate (programatică) și social media (numai când vă conectați prin intermediul contului dvs. social). Vedeți detalii aici.
Această declarație trebuie citită în legătură cu Politica noastră privind Cookie-urile și orice altă Notificare privind Confidențialitatea pe care o putem furniza în anumite ocazii atunci când colectăm sau procesăm Date Personale despre dvs., astfel încât să fiți pe deplin conștienți de modul și de motivul utilizării Datelor dvs. Personale. Setează confidențialitate
Transferuri de date cu caracter personal către țări terțe
Controlorul nu transferă date personale în afara Spațiului Economic European și, dacă este necesar, va asigura în primul rând că există garanții adecvate pentru a vă asigura că Datele dvs. Personale sunt protejate în mod adecvat.
Securitate
App și Controlorul au adoptat diverse măsuri, atât tehnice, cât și organizaționale, pentru a proteja comunicarea împotriva distrugerii, pierderii, utilizării incorecte și modificării datelor cu caracter personal care au fost colectate și utilizate (inclusiv asigurarea că toate transferurile de date sunt securizate) comunicarea dintre dispozitivul Vizitatorului și serverele Furnizorului "HTTPS". În plus, toate parolele pe care le-ați configurat sunt stocate utilizând standardul BCrypt. În ciuda acestor eforturi, Furnizorul nu poate garanta că un asemenea eveniment nu va avea loc.
Perioada pentru care se păstrează Datele cu caracter Personal
Datele cu caracter Personal sunt păstrate numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. În cazul inactivității contului de utilizator pentru un (1) an, toate Datele Personale colectate ale utilizatorului vor fi șterse.
Site-uri / aplicații terțe părți
Site-urile / aplicațiile terță parte nu sunt acoperite de această Politică de Confidențialitate. App oferă link-uri către alte site-uri pentru confortul Vizitatorilor. App nu este responsabilă pentru conținutul afișat pe site-urile / aplicațiile terță parte și măsurile pe care le adoptă pentru a vă proteja confidențialitatea. Orice alte site-uri / aplicații pe care Vizitatorii le accesează din App ar putea să nu aibă o Politică de Confidențialitate adecvată.
Acceptarea politicii de confidențialitate
Consimțământul Vizitatorilor cu privire la colectarea și utilizarea Datelor Personale respective de către App și Controlor este supus Politicii de Confidențialitate stabilită mai sus. Vizitatorii sunt sfătuiți să vizualizeze Politica de Confidențialitate în mod regulat pentru a se familiariza cu termenii și clauzele din acestea și cu orice modificări care, din când în când, pot fi implementate de App.
Furnizor
Furnizorul este Livesport Media Ltd, o companie înregistrată în mod legal în conformitate cu legile din Malta la 22 noiembrie 2011 cu numărul de înregistrare C 54555 și având adresa de înregistrare la CMS House, First Floor, St Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta . Pentru a ne contacta, trimiteți-ne un e-mail la info@livesportmedia.eu.
Versiunea și data TdU
Această declarație în versiunea 2 a fost actualizată ultima dată la 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)